KASUTUSLUBA

Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

Kasutusloaga antakse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemisel esitatud ehitusprojektil.

KASUTUSLOA TEENUS:

  • Ehitise omaniku konsulteerimine
  • Objekti ülevaatus ja ehitise vastavuse kontrollimine ehitusloa saanud ehitusprojektile
  • Projekti muudatuste tegemine, mis ehitusseaduse kohaselt ei nõua uue ehitusloa taotlemist
  • Ehitise täieliku ülesmõõdistamise tellimine muudatuste korral, mis ei võimalda kohe kasutusluba taotleda ja samuti ehitusprojekti koostamise tellimine
  • Ehitusloa taotlemine
  • Ehituslike paranduste tegemiste organiseerimine, mis on vajalik kasutusloa taotlemiseks
  • Puuduvate dokumentide ja/või uuringute hankimine/tellimine
  • Ehitise kasutusloa taotlemine ehitisregistrist (EHR) kohalikust omavalitsusest